Mempelbagaikan Sumber Pendapatan

Zaman sekarang ni dengan teknologi yang serba canggih, banyak peluang-peluang yang muncul untuk menambah pendapatan bergantung kepada kreativiti dan kebolehan masing-masing. Sebenarnya bagi golongan muda yang mempunyai hutang yang minima, tidak perlupun untuk mencari sumber pendapatan yang lain. Namun sekiranya mempunyai hutang yang banyak dan ingin melangsaikannya secepat mungkin, maka perlulah mempunyai sumber pendapatan alternatif. …

Continue reading Mempelbagaikan Sumber Pendapatan